07. december 2017

Stigning i antallet af midtjyske Gazeller

Vi har samlet lidt statistik fra årets Gazellekåring, som flot viser hvordan den midtjyske Gazelle-flok vokser sig større og større. Vi bliver imponeret år efter år.

Stigning i antallet af midtjyske Gazeller

  • Fra 2016 til 2017 stiger antallet af midtjyske Gazeller med (18 %) - mod 12% på landsplan. 12 midtjyske kommuner oplever en stigning i antallet af Gazeller fra 2016 til 2017.
  • Siden 2013 er antallet af midtjyske Gazeller steget med (61 %) - mod (48%) på landsplan. Der er i perioden vækst i antallet af Gazeller i langt hovedparten af de midtjyske kommuner.

Gazellerne benytter offentlig erhvervsservice

  • Mere end hver anden Gazelle (54%) er kunder hos den lokale eller specialiserede erhvervsservice.
  • Knap hver tredje Gazelle (31%) anvender Væksthus Midtjylland
  • Godt hver femte Gazelle i 2017 (22%) har modtaget en eller flere bevillinger fra de regionale programmer til køb af rådgivning ifm. vækstforløb.

Se flere gazelleresultateter i denne rapport.

Vi er i imidt utrolig glade over den midtjyske vækstånd - og vi ønsker de midtjyske Gazeller et STORT tillykke!

Vi vil fortsat gøre vores for at tilføje flere gazeller til flokken; så vil du også have fart på din virksomhed? Kontakt os på 70 15 17 18.

21. marts 2016

Læs mere om vores samarbejdspartnere

Som noget helt unikt kan du hos os møde en række vigtige aktører inden for både kapital og internationalisering. Aktørerne har enten fast arbejdssted hos os eller fast træffetid og besøgsprogrammer.

Det giver dig en solid og overskuelig platform til at udvikle dig indenfor kapital og internationalisering - og ikke mindst overblik over de mange tilbud.

Hent vores to nye produktblade her:

Internationaliseringsplatform

Kapitalplatform

10. maj 2014

Nye produktblade

Vi har lavet tre produktblade, der forklarer lidt om nogle af vores kerneydelser.

Hent dem her:

Vækstcamp
Vækstinvestering
Vækstkortlægning