Error loading MacroEngine script (file: Offer.cshtml)

Fra freelance til 17 ansatte

Wahlberg Motion Design er vant til at have ja-hatten på overfor kunder som Eurovision Song Contest, Drake og Jean-Michel Jarre og sætter pris på, at Væksthus Midtjylland bakker op i kulissen.

(Casen er udarbejdet i 2017)

Når stjernemusikerne er på tur, og tv-events går i luften, sørger Aarhus-virksomheden Wahlbergfor, at sceneshowet spiller maksimalt. Smukfest og Cirkus Summarum er også kunder, der overrasker publikum år efter år med special design fra Wahlberg.

Virksomhedens grundlægger Mads Wahlberg har altid elsket at lege med Lego og teknik, og i dag lever han af sin passion og beskæftiger 17 medarbejdere. De udvikler digitalt styrede mini-kraner, motorer og skinnesystemer til teatre, operaer og shows, og 92 procent eksporteres.

Mads Wahlberg startede for sig selv i 1995 med at løse opgaver på freelance-basis. Opgaverne er siden blevet flere og større, og en ejendom i Højbjerg er kommet til. Målet var at få mere plads, for Mads Wahlberg regner med dobbelt så mange ansatte indenfor få år.

”Wahlberg drives af, at kun fantasien sætter grænser. Vi har kunder, som gerne udfordrer os, og vi har ja-hatten på. Som virksomhedsejer er det vigtigt at vide, at hvis jeg er på herrens mark, er der en hel organisation med midler i ryggen, som støtter og har ja-hatten på overfor mig”, siger Mads Wahlberg om sit forhold til Væksthus Midtjylland.

Han fremhæver, at den faste konsulent fra Væksthus Midtjylland viser vedvarende interesse for ham og hans virksomhed. Konsulenten har bl.a. hjulpet med medfinansiering af et vækstsparring-forløb. Og senest et mentor-forløb, efter Mads Wahlberg fortalte, at han kunne tænke sig en form for lederuddannelse.

”Mine møder med en mentor gennem et års tid har bl.a. resulteret i, at jeg har fået skabt klare regler og er trådt i karakter som chef. Efter forløbet er afsluttet, bruger jeg fortsat konsulenten. For egen regning”, siger Mads Wahlberg.

De to forløb har medvirket til at strømline den og Mads Wahlberg som leder. Og han har stadig ja-hatten på.

Casen kort

Udfordring: Behov for sparring om de udfordringer, man møder som leder af en virksomhed i vækst.

Løsning: Medfinan-siering af først et vækstsparring-forløb og derefter et mentor-forløb.

Imidt-effekt: Strømlining af virksomhed og ejeren som leder og fortsat samarbejde med den mentor, Væksthus Midtjylland har fundet.