Error loading MacroEngine script (file: Offer.cshtml)

Ceptu vokser

Flere og flere landmænd køber appen FieldSense fra iværksættervirksomheden Ceptu, som allerede har 10 medarbejdere. Innovationsfonden og imidt har hjulpet Ceptu til en flyvende start.

(Casen er udarbejdet i 2017)

Selvom iværksættervirksomheden Ceptu i Aarhus kun er tre år gammel, tæller lønningslisten 10 medarbejdere. Virksomheden har fra starten nydt godt af de offentlige tilbud til virksomheder i vækst.

”imidt har en kæmpe værdi for os, fordi det er stedet, hvor vi ved, at vi kan hente hjælp og viden i takt med virksomhedens udvikling og behov”, siger direktør John Smedegaard.

Allerede i løbet af datalogi-studiet på Aarhus Universitet fik han sammen med andre en god idé til en app, som kan hjælpe landmænd og plantekonsulenter med at overvåge marker ved hjælp af satellitter. Siden har han grundlagt Ceptu og været i hyppig kontakt med imidt. Og det er til stor gavn for Ceptu, mener han.

”Jeg har bl.a. fået en vækstkonsulent som mentor, der tager mig i hånden og øser af al sin viden. Han kender alle de tilbud, der kan hjælpe Ceptu videre”, understreger John Smedegaard.

Vækstkonsulenten har f.eks. formidlet kontakt til Innovationsfonden, og via InnoBooster programmet har Ceptu fået medfinansiering på knap 250.000 kr. til at udvikle sin prototype færdig og teste appen. Det har speedet processen frem mod det færdige produkt op, og i 2016 lancerede Ceptu deres app FieldSence på det danske marked. Et stigende antal landmænd bruger nu appen på deres smartphone, tablet og web til at holde øje med, om deres afgrøder trives eller f.eks. lider under vandmangel.

”Udviklingsmidlerne fra Innovationsfonden har givet vores virksomhed et kæmpe skub fremad. Og oveni gejst og en stærk tro på forretningsmodellen”, siger John Smedegaard.

Netværk giver stort udbytte

Det seneste års tid har John Smedegaard været iværksætterpilot, for hans vækstkonsulent anbefalede ham at søge om optagelse i ordningen hos Innovationsfonden. Det har med John Smedegaards egne ord modnet ham selv og virksomheden.

”Jeg har haft stort udbytte af at mødes med 4 andre iværksættere og høre, hvad de går og døjer med. Vi har lært meget af hinanden. Også af hinandens fejl”, fremhæver han.

Undervejs har hans mentor fra imidt løbende fulgt op på, om han holdt snuden i sporet i forhold til den plan og de mål, han skulle nå som iværksætter-pilot.

”Det har sikret, at vi kom i mål med det hele i vores plan, og at vi har fået mulighed for at ansætte to nye medarbejdere”, fortæller John Smedegaard.

Via imidt har Ceptu også fået videnslegater til dokumenter fra en advokat, og tilbud om at deltage i et PLATO-forløb.

”Nu udveksler jeg erfaringer med ledere indenfor helt andre brancher, og det får jeg også stort udbytte ud af. Den tid, jeg bruger på møderne i PLATO-netværket er absolut givet godt ud”, mener John Smedegaard. Direktøren forventer, at det bliver nødvendigt at udvide medarbejder-staben i Ceptu om et halvt års tid. Igen. Og så presser behovet for større lokaler sig snart på.

 

Fakta om muligheder hos imidt

Hos imidt kan du altid få gratis sparring på din virksomhed fra en af vores mange konsulenter med forskellige erfaringer og kompetencer. 

Imidt består af både de lokale erhvervsråd og Væksthus Midtjylland, som arbejder sammen om at give dig den bedste og mest effektive vejledning og støtte.

Væksthus Midtjylland fungerer som knudepunkt. Og det betyder, at virksomheder og iværksættere kan blive hjulpet videre til andre tilbud. F.eks. Innovationsfondens Iværksætterpilot-ordning og PLATO-netværk, som er en del af et projekt finansieret af Region Midtjylland med det formål at udvikle iværksættere.